نویسنده = ������������������ ��������������
بازخوانی حکم فقهی حرمت حشره‌خواری در فقه اسلامی با تاکید بر فقه امامیه

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 209-229

10.22034/fvh.2021.10035.1309

علیمحمد حیدرسرلک؛ سید رسول حسینی کوهستانی


اصطلاح‌شناسی مفهوم «نظم» و «نظام» در تطور فقه شیعی

دوره 12، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 93-110

10.22034/fvh.2019.2395

علیمحمد حیدرسرلک؛ مهدی مهریزی