نویسنده = ���������������� ��������
ردّپای «جرم سازمان‌یافته» در فقه با نگرشی بر توطئه «إفک»

دوره 13، شماره 39، شهریور 1398، صفحه 95-112

10.22034/fvh.2019.3560

حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدتقی فخلعی


واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل»

دوره 10، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 27-55

حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی؛ مریم صفایی