نویسنده = �������������� �������� ��������
ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان در جرایم علیه خانواده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.13498.1592

علی شفاهی؛ محمد باقر گرایلی


ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 5-28

10.22034/fvh.2021.11017.1382

محمد رضا کمیلی؛ رضا دانشور ثانی؛ محمد باقر گرایلی


بررسی تداخل دیات در حیات نباتی از منظر حقوق اسلامی

دوره 12، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 51-70

10.22034/fvh.2019.2393

محمد باقر گرایلی؛ طاهره انفرادی سرچشمه


بررسی فقهی سبّ مسلمان نسبت به مخالف دین

دوره 10، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 121-140

محمد باقر گرایلی؛ مریم جعفرزاده


تحلیل مبانی فقهی، حقوقی زورگیری

دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 5-30

محمد باقر گرایلی؛ محمد مهدی حکاک‌زاده یزدی


اهانت به مقدسات ادیان الهی در فقه امامیه و رابطه آن با آزادی بیان

دوره 7، شماره 28، اسفند 1392، صفحه 27-47

محمد باقر گرایلی؛ فرزانه کرمی؛ بهاره کرمی