نویسنده = ������������ �������� ������
ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 5-28

10.22034/fvh.2021.11017.1382

محمد رضا کمیلی؛ رضا دانشور ثانی؛ محمد باقر گرایلی