نویسنده = �������������� ������ �������� ��������
تاملی بر شیوه های نوین درمانی برای مرتکبین جرایم خشونت آمیز

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 259-285

10.22034/fvh.2021.5743

محبوبه جمالی باقرابادی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی


میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دوره 14، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 5-30

10.22034/fvh.2020.4884

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ بابک محمدی کراچی