نویسنده = ���������� ������ ����������
مفهوم، ماهیت و مصادیق حقوق مصرف‌کننده د ر حوزه اینترنت اشیا در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.13674.1605

محدثه معینی فر؛ دل آرام وحید زاده