نویسنده = ������������ �������� ������
استنباط تفسیر مضیق قوانین کیفری از گزاره‌های فقه اسلامی

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 27-48

10.22034/fvh.2021.5537

فاطمه رضائی؛ محمد حسن حائری