نویسنده = ������������ �������� ��������
تبیین فقهی و حقوقی فروش بدون اذن اطلاعات تجاری محرمانه شرکت

دوره 14، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 31-55

10.22034/fvh.2020.4885

حسین بهرامی؛ محمد حسین بیاتی


تأملی در شرعیت «شخصیت حقوقی

دوره 13، شماره 39، شهریور 1398، صفحه 45-66

10.22034/fvh.2019.3555

حسین بهرامی؛ محمد حسین بیاتی