نویسنده = �������������� ��������
تحلیل حکم «هایمنوپلاستی» از منظر فقه فریقین

دوره 14، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 177-204

10.22034/fvh.2020.4891

فتح الله قربانی؛ لیلا قربانی؛ علی نجیبیان