نویسنده = ����������������� �������� ����������
موارد «اسراف در قتل» در قوانین کیفری ایران

دوره 12، شماره 37، شهریور 1397، صفحه 49-68

10.22034/fvh.2018.2584

فاطمه علی‌نژاد میر؛ ابوالحسن شاکری