نویسنده = ��������������������� ��������
اعتبارسنجی مبنایی حکم عدم قصاص قاتلِ عاقل در قتل مجنون

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 147-170

10.22034/fvh.2021.5748

میثم کهن ترابی؛ میترا لطفی


عناصر واجد تشدید و تخفیف در مجازات‏های اسلامی

دوره 12، شماره 37، شهریور 1397، صفحه 69-90

10.22034/fvh.2018.2585

میثم کهن‌ترابی؛ سعید اکبری