نویسنده = �������������� ��������
تأملی در شرعیت «شخصیت حقوقی

دوره 13، شماره 39، شهریور 1398، صفحه 45-66

10.22034/fvh.2019.3555

حسین بهرامی؛ محمد حسین بیاتی