نویسنده = �������������� ��������
اصطلاح‌شناسی مفهوم «نظم» و «نظام» در تطور فقه شیعی

دوره 12، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 93-110

10.22034/fvh.2019.2395

علیمحمد حیدرسرلک؛ مهدی مهریزی