نویسنده = �������������������� ������
بررسی منابع درآمد قاضی در فقه امامیه

دوره 12، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 71-92

10.22034/fvh.2019.2394

حجت عزیزاللهی؛ علی تولایی