نویسنده = ���������� �������������������� ������������
تاملی بر شیوه های نوین درمانی برای مرتکبین جرایم خشونت آمیز

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 259-285

10.22034/fvh.2021.5743

محبوبه جمالی باقرابادی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی