نویسنده = ������������ ����������
بررسی تعارض سند 2030 در مواجهه با حدیث علوّ

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 237-258

10.22034/fvh.2021.5749

اباذر افشار؛ مهدی موحدی نیا