نویسنده = ���������� �������� ������
تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی

دوره 14، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 235-249

10.22034/fvh.2020.4893

محمد رضا کیخا؛ عبدالله فتوحی