نویسنده = ������������ ������ ��������
نسبت قاعده فقهی « حرمت تنفیر از دین » با حکم حکومتی در تحدید مجازات های بدنی حدی

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 165-187

10.22034/fvh.2022.6676

فضل الله رنجبر؛ کاظم قاضی زاده؛ محمد کاظم رحمان ستایش