نویسنده = ������������ ���������� ������
ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 5-28

10.22034/fvh.2021.11017.1382

محمد رضا کمیلی؛ رضا دانشور ثانی؛ محمد باقر گرایلی


بررسی قبض و بسط کیفرهای حدی

دوره 9، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 5-26

رضا دانشور ثانی؛ قدرت الله رمضانی