نویسنده = ���������� ����������
بازپژوهی در شرایط روانی مرتکب بزه افترا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22034/fvh.2022.13075.1559

مجتبی ملک افضلی اردکانی؛ بهاره کرمی


دامنه ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه

دوره 8، شماره 29، شهریور 1393، صفحه 89-105

سید احمد میر خلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ بهاره کرمی


اهانت به مقدسات ادیان الهی در فقه امامیه و رابطه آن با آزادی بیان

دوره 7، شماره 28، اسفند 1392، صفحه 27-47

محمد باقر گرایلی؛ فرزانه کرمی؛ بهاره کرمی