نویسنده = ���������� ���������� ����������
مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 11، شماره 36، اسفند 1396، صفحه 71-91

10.22034/fvh.2018.1615

نفیسه متولی زاده؛ صدیقه گلستان رو؛ لیلا مهرابی راد