نویسنده = ������������������ ��������������
حکم کاهش و حذف جنین در باروری‌های چندقلویی از منظر فقه و پزشکی

دوره 10، شماره 33، شهریور 1395، صفحه 27-46

فتح الله قربانی؛ ابراهیم ابراهیمی