نویسنده = ������������ ��������
بررسی فقهی قاعده «درء» با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 10، شماره 33، شهریور 1395، صفحه 83-104

رضا دانشور ثانی؛ کاظم خسروی