نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
دامنه ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه

دوره 8، شماره 29، شهریور 1393، صفحه 89-105

سید احمد میر خلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ بهاره کرمی