نویسنده = �������������� ��������
بررسی فقهی حیله‌های فرار از ربا

دوره 8، شماره 29، شهریور 1393، صفحه 107-122

یوسف نورایی