نویسنده = ������������ ������
ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان در جرایم علیه خانواده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.13498.1592

علی شفاهی؛ محمد باقر گرایلی


نگاه حقوق جزای بین الملل به شکنجه

دوره 8، شماره 29، شهریور 1393، صفحه 123-142

علی شفاهی