نویسنده = ���������� ������������������ ������ ��������
بازخوانی حکم فقهی حرمت حشره‌خواری در فقه اسلامی با تاکید بر فقه امامیه

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 209-229

10.22034/fvh.2021.10035.1309

علیمحمد حیدرسرلک؛ سید رسول حسینی کوهستانی