نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 29-53

10.22034/fvh.2021.10813.1368

رضا الهامی؛ بهروز یوسفلو؛ اکبر شفیع زاده