نویسنده = ������������ ������
بررسی ماهیت حقوقی ایفای تعهد با غیر موضوع و آثار آن در حقوق افغانستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.11215.1394

علی صادقی؛ محمد امامی پور