نویسنده = جواد وارسته شاکری
مرز میان «بزهکاری» و «بزه‌دیدگی» در جرم «تجاوز» (بررسی رویه قضایی شهر مشهد)

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 5-28

10.22034/fvh.2021.11492.1418

عباس شیخ الاسلامی؛ جواد وارسته شاکری؛ مجید شایگان فر؛ رضا دانشور ثانی