نویسنده = ���������������� ��������������
امکان سنجی تجدید نظر در نابرابری جنسیتی شرایط و کیفیت اجرای حد زنا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12541.1507

رضا الهامی؛ ماندانا میرزائی