نویسنده = �������� ���������� ����������
پیوند اعضاء حیاتی محکومین به مرگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12104.1476

حسین کاویار؛ محمد جواد عبداللهی؛ مرتضی جلیل زاده