نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی فقهی و حقوقی خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12644.1521

سمیه نوری؛ رامین فغانی