نویسنده = ������������ ������������
مبانی جرم‌انگاری رانت اقتصادی از منظر فقه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.13565.1594

حمید شیخی؛ محسن ملک افضلی اردکانی؛ علیرضا حسینی