کلیدواژه‌ها = تعزیر
واکاوی تعزیر در محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 277-303

10.22034/fvh.2021.10611.1348

عبدالرضا اصغری؛ حسین ابراهیم زاده


بازپژوهی درباره نظریه اجتهاد در تعزیر

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 215-235

10.22034/fvh.2021.5744

محمدعلی طالبی آشتیانی


ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 13، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 57-72

10.22034/fvh.2020.4102

ایوب شافعی پور؛ محمد امامی؛ حسین نورالدینی