کلیدواژه‌ها = وقف
امکان‌سنجی وقف مراتع و جنگل‌ها با رویکرد تطبیقی در فقه امامیه

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 101-133

10.22034/fvh.2021.11632.1434

سید علی دلبری؛ مجید خرسندی؛ البرز محقق گرفمی


تأملی در وقف اسکناس جهت عقود تملیکی

دوره 16، شماره 45، شهریور 1401، صفحه 283-307

10.22034/fvh.2021.5750

حسین بهرامی


پدیدارشناسی «وقف در گردش» بر اساس فقه استدلالی امامیه

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 27-49

10.22034/fvh.2021.10021.1308

حامد رحمانی؛ صالح نوری؛ سیده زهرا پور میر اسماعیل