کلیدواژه‌ها = خیار
تحلیل منشأ خیار عیب با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه

دوره 13، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 31-56

10.22034/fvh.2020.4101

محمد جواد حیدریان؛ رسول مظاهری کوهانستانی


بازجستی در ماهیت «خیار شرکت» و «خیار تبعض صفقه»

دوره 9، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 69-88

علی باقری؛ سعید ابراهیمی؛ مجید خلیلی


بررسی «خیار غبن» از نگاه شیخ انصاری

دوره 8، شماره 30، اسفند 1392، صفحه 61-80

قدرت الله نیازی؛ کریم کوخایی زاده