دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازپژوهی در شرایط روانی مرتکب بزه افترا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22034/fvh.2022.13075.1559

مجتبی ملک افضلی اردکانی؛ بهاره کرمی


تقابل ایران و آمریکا از ابتدای انقلاب تا کنون با تأکید بر رویکرد حقوقی و سیاسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/fvh.2022.14285.1651

سید متین محسنی


امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/fvh.2022.14154.1635

مصطفی دانش پژوه


مفهوم، ماهیت و مصادیق حقوق مصرف‌کننده د ر حوزه اینترنت اشیا در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.13674.1605

محدثه معینی فر؛ دل آرام وحید زاده


پیوند اعضاء حیاتی محکومین به مرگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12104.1476

حسین کاویار؛ محمد جواد عبداللهی؛ مرتضی جلیل زاده


امکان‎سنجی اخذ اجرت توسط محسن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12409.1493

عباس کریمی؛ امیرعباس عسکری


تأملی نوین در پیشگیری از برخی بسترهای اقتصادی مؤثر در وقوع جُرم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12416.1495

داود سعیدی؛ حمید سلیمانی خورگو


مبانی جرم‌انگاری رانت اقتصادی از منظر فقه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.13565.1594

حمید شیخی؛ محسن ملک افضلی اردکانی؛ علیرضا حسینی


امکان سنجی تجدید نظر در نابرابری جنسیتی شرایط و کیفیت اجرای حد زنا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12541.1507

رضا الهامی؛ ماندانا میرزائی


بررسی فقهی مسئولیت اقدام کنندگان به سفر و دورهمی در دوران شیوع ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12536.1508

فاطمه سوری؛ فاطمه فلاح تفتی


ارزیابی فقهی و حقوقی خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12644.1521

سمیه نوری؛ رامین فغانی


بررسی ماهیت حقوقی ایفای تعهد با غیر موضوع و آثار آن در حقوق افغانستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.11215.1394

علی صادقی؛ محمد امامی پور


ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان در جرایم علیه خانواده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.13498.1592

علی شفاهی؛ محمد باقر گرایلی


نقد و بازخوانی ماده 224 قانون مجازات اسلامی بر مبنای رویکرد مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت (اکراه‌کردنِ مرد به زنا)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.13451.1588

جواد یعقوبی؛ کریم کوخایی زاده؛ طاهر علی محمدی


تبیین فقهی حقوقی تحصیل دلیل از سوی قاضی با تأملی در اندیشه امام خمینی (س)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/fvh.2023.14745.1689

حسین بهرامی