دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل منشاء خیار عیب با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

رسول مظاهری کوهانستانی؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی


2. ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

ایوب شافعی پور؛ محمد امامی؛ حسین نورالدینی


3. مبانی پرداخت مثل در قیمیات از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ طیبه احمدی؛ محسن تسلیخ


4. مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

نرگس رائیجی پارسایی؛ حمید روستائی صدرآبادی؛ مهرداد جمشیدیان


5. ‏«نقدی بر دیدگاه مشهور در باب حق توارث زوجین در حد قذف»‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

علی محمدیان


6. بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجه اصل قانونمندی مجازات ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

حسین فخر؛ پریزاد کاوسی خسرقی


7. جرم‌انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

احمد. مرتاضی.؛ بهروز یوسفلو


8. بررسی علل عدم تطبیق برخی فتاوای فقهای امامیه با روح حاکم بر فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1398

حسنعلی اخلاقی امیری


9. بررسی جمع‌های بین روایات تعیین کننده مقدار برای تعزیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

محمدعلی طالبی آشتیانی


10. ارشاد باغی قبل از قیام مسلحانه در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

نیکو نیک زر؛ علی تولایی؛ حسن قاسمی مقدم


11. تظاهر غیرمسلمان به مصرف مسکر در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

محمدحسن مالدار؛ ابوالحسن شاکری


12. تحلیل حکم" هایمنوپلاستی" از منظر فقه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

فتح الله قربانی؛ لیلا قربانی؛ علی نجیبیان


13. روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی حدود و قصاص در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

صالح غفاری چراتی؛ کیومرث کلانتری؛ محمدحسین زاهدیان


14. بازپژوهی لزوم رفع جهل وغرر از مورد معامله و مبانی آن ازمنظر فقه وحقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

عبدالجبار زرگوش نسب


15. تبیین فقهی و حقوقی فروش بدون اذن اطلاعات تجاری محرمانه شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

حسین بهرامی؛ محمد حسین بیاتی


16. میانجی‌گری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ بابک محمدی کراچی


17. تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولدالزنا در مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

محمدرضا کیخا؛ عبدالله فتوحی


18. تحلیلی بر ماهیت حقوقی مهرالمسمی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

حامد خوبیاری


19. شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

امید توکلی کیا