داوران

که عضویت داوران و اساتید محترم در آن موجب ارتقای رتبه علمی شخصی داوران محترم، خواهد شد.

 

نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی شهر سمت / سازمان
سیف اله احدی دکتری استادیار تبریز  هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسنعلی اخلاقی دکتری استادیار مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
محمـد اسـدی دکتری مربی قم دانشگاه قم
طیبه بلوردی دکتری استادیار سیرجان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سیرجان
حسین بهرامی دکتری استادیار گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
امید  توکلی کیا ارشد مربی مشهد دانشگاه امام صادق علیه السلام
عارف  حمداللهی سطح چهار حوزه استادیار مشهد جامعه المصطفی العالمیه 
نرگس رائیجی پارسایی دکتری مربی یزد دانشگاه میبد
سید محمد جواد ساداتی دکتری استادیار مشهد هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید سلیمانی دکتری استادیار برازجان دانشگاه فردوسی مشهد
محمد  صادقی دکتری مربی تهران دکتری حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
امیرعباس عسکری دکتری مربی تهران مدرس دانشگاه الزهرا(س)
مححدعلی فکوری دکتری استادیار افغانستان جامعه المصطفی العالمیه 
محمد باقر  گرایلی دکتری - سطح چهارحوزه استادیار مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
مهدی محمدی نسب دکتری استادیار مشهد جامعه المصطفی العالمیه
محدثه معینی فر دکتری استادیار قزوین هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مرتضی  نوروزی سطح چهار حوزه استادیار مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
سید علی  واعظ زاده دکتری استادیار مشهد مدیر گروه آینده پژوهی جامعه المصطفی العالمیه
مریم  وفادار دکتری استادیار مشهد هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
نسرین  هژبری دکتری استادیار مشهد جامعه المصطفی العالمیه