نویسنده = �������������� ��������
پیوند اعضاء حیاتی محکومین به مرگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12104.1476

حسین کاویار؛ محمد جواد عبداللهی؛ مرتضی جلیل زاده


ماهیت شناسی اذن

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 5-26

10.22034/fvh.2021.5536

حسین کاویار؛ ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری