اهداف و چشم انداز

 

1- تحلیل، نقد و بررسی نظرات مطرح در حوزه فقه و حقوق اسلامی؛

 

2- طرح موضوعات و مسائل جدید فقهی و حقوقی ؛

 

3- توجه و چاره اندیشی نسبت به چالش های فقهی و حقوقی امروز خصوصاً در جهان اسلام؛

 

4- تبیین و تشریح مباحث فقه و حقوق اسلامی در عرصه بین الملل؛

 

5- گسترش و تعمیق مباحث و مطالعات کلامی شیعه؛

 

6- زمینه سازی جهت تربیت و رشد پژوهشگران و عالمان در این موضوع؛

 

7- تلاش در جهت ساماندهی و جهت دهی به پژوهش ها و پژوهشگران در حوزه های فقه و حقوق اسلامی؛

 

8-ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه های نو و ابداعات پژوهشی؛

 

9- تولید و عرضه دانش نوین در حوزه فقه و حقوق اسلامی؛

 

10- ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه.