تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 149
تعداد نویسندگان 229
تعداد مشاهده مقاله 77,176
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24,192
نسبت مشاهده بر مقاله 517.96
نسبت دریافت فایل بر مقاله 162.36
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,110
تعداد مقالات رد شده 356
درصد عدم پذیرش 32
تعداد مقالات پذیرفته شده 70
درصد پذیرش 6
زمان پذیرش (روز) 91
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 32

 

1- با توجه به اعلام نتایج رتبه بندی جدید نشریات علمی سال 1398 - 1399در پرتال وزارت علوم، مجله مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، به رتبه ب ارتقا یافته است.

https://journals.msrt.ir/home/detail/10873

2- مجله "مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق" با احترام به قوانین اخلاق در نشریات از مجوز انتشارCC و همچنین قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

3- نشریه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق با انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران تفاهمنامه همکاری منعقد کرده است.

3-ارسال فرم مجوز نویسنده به نشریه هنگام ثبت مقاله در سامانه نشریه الزامی است، مقالاتی که فاقد این فرم باشند در روند بررسی قرار نخواهند گرفت. 

4- ارسال فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسندگان الزامی است.

5- برای رعایت اصول امانتداری و پیشگیری از سرقت علمی، مقالات دریافتی قبل از داوری، در http://www.samimnoor.ir و https://tik.irandoc.ac.ir و سایر سامانه های مشابهت یابی ، بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می­گردد.

6- پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در "فرایند پذیرش مقاله" و "راهنمای نویسندگان"را مطالعه نمایید. مقالات ارسالی باید طبق راهنمای خواسته شده تدوین شوند. در صورتی که براساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، در روال داوری قرار نخواهد گرفت؛

7- مقالاتی که موفق به چاپ در این نشریه شوند ، کدهای شناسه بین المللی مقالات  DOI و DOR را دریافت می کنند؛

8- هرگونه بهره برداری و استفاده از مقالات این نشریه، بدون ذکر نام و ارجاع استنادی به این نشریه، شرعا حرام و قانونا قابل پیگیری می باشد.

9- دسترسی به مقالات این نشریه به صورت دسترسی آزاد (OPEN ACCESS)

شماره جاری: دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 1-320 

مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

صفحه 125-146

10.22034/fvh.2021.10726.1356

محمد رضوانی راد؛ ابوالفضل رنجبری؛ ناصر رهبر فرش پیرا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای مشورتی هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان