اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 841
تعداد پذیرش 91
تعداد عدم پذیرش 421
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 265

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 174
تعداد مشاهده مقاله 92036
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34349
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 324 روز
درصد پذیرش 11 %