اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 766
تعداد پذیرش 138
تعداد عدم پذیرش 328
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 276

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 119
تعداد مشاهده مقاله 29600
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5184
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 42 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 51 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 53 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 187 روز
درصد پذیرش 18 %