اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 737
تعداد پذیرش 134
تعداد عدم پذیرش 313
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 271

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 120
تعداد مشاهده مقاله 26044
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5175
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 44 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 187 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 227 روز
درصد پذیرش 18 %