نویسنده = ������������ �������� ��������
کرونا (کووید 19) و نقض حقوق شهروندی در افغانستان

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 305-337

10.22034/fvh.2022.11285.1399

سید ابوالحسن باقری؛ محمد خلیل صالحی