مفهوم، ماهیت و مصادیق حقوق مصرف‌کننده د ر حوزه اینترنت اشیا در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد حقوق حقوق مالی- اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/fvh.2022.13674.1605

چکیده

حقوق مصرف‌کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به‌روز شدن فناوری‌های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری‌ها، اینترنت اشیا است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف‌کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف‌کننده در حوزه اینترنت اشیا است.
روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه‌ای است که با توصیف دیدگاه‌ها و تحلیل آن‌ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیا و حقوق مصرف‌کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف‌کننده در حوزه اینترنت اشیا است.
اینترنت اشیا خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیا یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می‌کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می‌یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف‌کننده در آن معنا می‌یابد. ابعاد حقوق مصرف‌کننده در حوزه اینترنت اشیا با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده‌تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به‌صورت کلی مورداشاره واقع‌شده‌اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیا می‌توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانون‌گذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف‌کننده فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumer rights' concept, nature and examples and the Internet of Things in Iran's law

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Moeini far 1
  • Delaram Vahidzadeh 2
1 Asistant Professor
2 M.A. in Financial and Economical Law/ Faculty of Law/ Islamic Azad University Central Tehran Branch/ Tehran/ Iran Postal address: Eighth Neyestan, Pasdaran St., Tehran, Iran.
چکیده [English]

Consumer rights is one of the topics that has been raised after the industrial revolution and the increase of human ability in the production of goods and services, as well as attention to human rights, and with the invention of new technologies, it needs a serious change. One of these technologies is the Internet of Things, which strongly linked to consumer rights due to the lack of direct human control over it and its influence on various aspects of human life. Accordingly, the main question of this research is about the nature, the content and examples of consumer rights in the field of IoT.
To collect data, the analysis based on library research. This research involves a collection of some textbooks, Journals, and articles and accompanied by describing the views and analyzing them.
The purpose of this study is to achieve an appropriate definition of the Internet of Things and consumer rights and then determine the nature, the examples and content of consumer rights in the realm of Internet of Things.
In conclusion, the Internet of Things is an Internet-based service that provides a connection between humans and objects or even animals in the context of the Internet, the scope of which can cover all aspects of human life. It is in this context that the various uses of this technology realized and, as a result, the issue of consumer rights finds meaning in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things
  • consumer rights
  • Iran's law
  • freedom of choice
  • right to security