پیوند اعضاء حیاتی محکومین به مرگ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 گروه حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.22034/fvh.2022.12104.1476

چکیده

از جمله مسائل مهم مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسأله جواز یا عدم جواز اهدای اعضا بدن محکومین به اعدام و قصاص است. پیوند اعضاء محکومین به مرگ به بیماران نیازمند در بسیاری از کشورها مطرح و در برخی کشورها انجام آن مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است که آیا شرع مقدس اجازه‌ی چنین کاری را می‌دهد یا خیر؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع می‌باشند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضاء محکومین به مرگ چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. همچنین موضوع را می‌شود از جهت دیگر نیز بررسی کرد. چنانچه شرایط اضطراری وجود نداشته باشد، در مجازات‌های اعدام غیرحدی، می‌توان محکوم را به جای اعدام با طناب‌دار، در اتاق عمل معدوم کرد، بدلیل اینکه قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذاء او می-باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می‌توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transplantation of vital organs of death row inmates

نویسندگان [English]

  • Hossein KAVIAR 1
  • Mohammad Javad Abdollahi 2
  • Morteza Jalil Zadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Law, University of Arak
2 Department of Law, Faculty of Law and Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan. Iran
3 Department of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important issues that must be answered in the light of modern jurisprudence and law is the issue of permitting or not permitting the donation of body parts of those sentenced to death and retribution. Organ transplants for needy patients have been proposed in many countries, and in some countries it has been allowed. This issue can be examined from the point of view of jurisprudence and Iranian law, whether the holy Shari'a allows such a thing or not? The chapters of urgency and antagonism are largely related to this issue. Due to the emergency situation in the Islamic society, the permission to remove the organs of those sentenced to death, whether they are dead or not, will be in the operating room. The issue can also be examined from another perspective. In the absence of an emergency, in involuntary executions, the convict may be exterminated in the operating room instead of on a rope, because retaliation with a sword is intended to prevent persecution. His transplantable members can also be used. Of course, in this case, his permission is a condition. This is in accordance with Article 47 of the By-Laws on Execution of Limits on Limits, Deprivation of Life, Amputation, Retribution and Injury, Diyat, Whipping, Exile, Denial of Knowledge, Compulsory Residence and Prohibition of Residence in a Certain Place or Neighborhoods Is allowed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergency
  • transplanted organ
  • harassment
  • mutilation
  • execution