بررسی فقهی مسئولیت اقدام کنندگان به سفر و دورهمی در دوران شیوع ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حوزه علمیه

2 فقه و حقوق اسلامی/دانشکده الهیات/ دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/fvh.2022.12536.1508

چکیده

سفر و صله رحم از مسائلی هستند که همواره مورد تاکید اسلام قرار داشته اند. اما به گفته متخصصان، مسافرت و دورهمی ها در شرایط همه گیری ویروس کرونا، باعث انتشار وسیع ویروس مذکور و ابتلای تعداد زیادی از افراد می باشد که نتیجه آن بروز خسارات فراوان مالی و جانی خواهد بود. در چنین شرایطی فقه امامیه برای افرادی که به رغم هشدارها باز هم اقدام به سفر و یا برگزاری مهمانی ها می نمایند، قائل به مسئولیت است. در این پژوهش تلاش بر این بود که از دیدگاه فقهی مسئولیت اشخاصی که به قوانین و محدودیت های کرونایی بی توجهی کرده و با سفر و دید و بازدید ها موجب شیوع بیشتر ویروس می شوند، اثبات گردد. برآیند مقاله حاضر که با مطالعه و تعمق در متون اصلی فقهی و با روش توصیفی- تحلیلی به موضوع مورد بحث پرداخته است، بیانگر آن هستند که بنابر آراء فقها و قواعدی مانند لاضرر، حرمت و ممنوعیت قتل، اتلاف و... افرادی که به کووید-19 مبتلا و از ابتلای خود مطلع هستند، در صورت حضور در دورهمی و سفر و وارد کردن ضرر به دیگران مسئول می باشند و افراد بی خبر از ابتلای خود نیز بر اساس اصل احتیاط و لزوم دفع ضرر محتمل مسئولیت دارند و قواعد تحذیر، سلطنت و... نمی تواند از ایشان رفع مسئولیت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study Jurisprudential responsibility of travelers and holders of family parties during corona pandemic

نویسندگان [English]

  • fateme souri 1
  • fatemeh fallah tafti 2
1 seminary
2 Islamic Jurisprudence and Law / Faculty of Theology / Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Travel for family visits is among the issues which have always been emphasized by Islam. However, according to the opinions of specialists travels and parties during the corona virus contagion would cause the extensive spread of the virus and infection of a great number of people resulting in huge financial losses and physical harms. Therefore, it is imperative to analyze the responsibility of the individuals who, in spite of the warnings, go to journeys and organize parties from jurisprudential point of view. The present research aims at establishing the responsibility of the persons who overlook the corona rules and restrictions and cause further spread of the virus by travelling and visiting their relatives based on the opinions of Imamiyeh Jurisprudence. This article deals with the issue through studying and meditating in the major jurisprudential texts and by means of a descriptive-analytical method. Findings and results of the research show that based on the opinions of the jurisprudents and according to such rules as the no-loss, prohibition of homicide, waste… the individuals who are infected with Covid-19 and are aware of their infection shall be responsible in the event of traveling and attending in parties and inflicting damage on other individuals; and the unaware individuals with Covid-19 disease shall also be responsible based on the principle of precaution and mandate of disposing the likely loss, and the rules of warning, guardianship… cannot be used as a disclaimer by these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journey
  • party
  • Jurisprudential responsibility
  • corona virus