پرسش‌های متداول

نشریه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق در چه زمینه ای مقاله می پذیرد؟

این نشریه در حوزه فقه اسلامی و حقوق و موضوعات تطبیقی این دو حوزه مقاله می پذیرد.
این نشریه در حوزه های دیگر مانند اصول فقه، علوم قرآنی و حدیثی که رویکرد فقهی حقوقی ندارند، مقاله نمی پذیرد.
همچنین مقالات توصیفی صرف و یا مقالاتی که رویکرد میدانی و آماری دارند پذیرفته نخواهد شد.

در صورت اشکال در ثبت نام یا ورود به سامانه چه بکنیم؟

در صورت اشکال در ثبت نام یا ورود به سامانه با می توانید از طریق ایمیل pke.journals@miu.ac.ir درخواست خود را ارسال فرمایید.

زمان تقریبی داوری و انتشار مقالات چه مدت است؟

زمان تقریبی داوری حدود 2 الی 3 ماه و زمان انتشار بسته به میزان تراکم مقالات پذیرفته شده، خواهد بود.

آیا نشریه مقالات ترجمه ای منتشر می کند؟

خیر.فقط مقالاتی که جنبه تحقیقی و پژوهشی دارند مورد پذیرش قرار می گیرند

آیا نشریه مقالات به زبان غیر فارسی منتشر می کند?

خیر فقط مقالات به زبان فارسی مورد پذیرش می باشد