نویسنده = ������������ ������ ����������
برابری مسلمانان و اهل کتاب در احکام فقهی

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 141-167

10.22034/fvh.2021.7388.1162

اکبر احمدپور؛ صدیقه گلستان رو


مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 11، شماره 36، اسفند 1396، صفحه 71-91

10.22034/fvh.2018.1615

نفیسه متولی زاده؛ صدیقه گلستان رو؛ لیلا مهرابی راد